HẰNG PHƯƠNG LÀ AI

Khi đã ngộ đạo cho mình
Nếu không chia sẻ cũng thành vô minh

  • Nhà Sáng lập Thiền Như Nguyện - thiền kiểu Việt - phương pháp thiền độc đáo của người Việt có thể can thiệp vào tiềm thức với các ngôn từ quy tắc (thần chú)
  • KOL của Kênh Chữa lành từ Thiên nhiên - lifestyle hướng về thiên nhiên, phụ trách chuyên môn xanh và phát triển sản phẩm của GMTim - nhóm marketing Xanh
  • Chủ tịch HĐQT CTCP Lilosa: Kết tinh giá trị thiên nhiên và trí tuệ tiền nhân trong Đặc sản, Dược liệu, Du lịch trị liệu và tâm linh
  • Giám đốc Trung tâm Trồng, Bảo tồn và Phát triển Dược liệu - Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Nông nghiệp Hữu cơ - Founder Mạng xã hội đầu tiên về dược liệu - Mạng dược liệu
  • Giám đốc Sàn Công nghệ Năng lượng Xanh Việt Nam - Ủy ban Thành viên Quốc gia Việt Nam - Hội đồng Năng lượng Thế giới
TOP