Thầy Jambala

/ / Thiên cảm

Các trải nghiệm trong thiền mỗi lần, mỗi người lại một khác nhau, phụ thuộc vào cộng nghiệp. Những câu chuyện của những niệm khởi tốt lành sẽ đưa cho chúng ta những bài học mà bạn có thể hiểu , trực nhận nhanh chóng.
Chia sẻ nếu nó có ích hoặc nếu đó chính là trải nghiệm của bạn với Jambala

Lần 1: khi toàn thế gian trở thành vàng, thần tài hiện lên cười dõng dạc: bọn mày ngốc quá, có cái gì không phải là vàng không mà còn đi tìm chỗ nào.
Trí tuệ thấy được tiềm năng trong tất cả mọi việc, mọi vật.

Lần 2: thần tài tặng những đồ vật nhỏ cho lũ trẻ xung quanh, sau đó, tất cả thế gian biến thành vàng ròng.
Biết bố thí thì chắc chắn được đầy đủ.

Lần 3: hạn hán, thần tài lao động tích cực, và khi có các trái xoài ngọt thì chia cho mọi người. Lần này là ca múa hạnh phúc quanh đống lửa vì mọi người đều đầy đủ, hạnh phúc.
Nỗ lực trong khó khăn, san sẻ cho cộng đồng.

Lần 4: thần tài trong những hiện tượng thiên nhiên như mưa gió, ánh sáng…

Hãy cảm ơn tất cả những gì đã và đang đến với chúng ta, nó đều là biểu hiện của thần tài, không đâu khác, không ở nơi nào khác. Không siêu hình, không kỳ bí, mà trong bản tâm của các bạn sẵn có.

Chúc các bạn có mua vàng hoặc không mua vàng đều cảm thấy rõ ràng thần tài hiện diện trong cuộc sống của các bạn, sự may mắn hiện diện trong cuộc sống của các bạn, sức sống hiện diện trong cuộc sống của các bạn.