Thầy Jambala

/ / Thiên cảm

*Hiện tại mình sẽ tránh toàn bộ những việc kết nối bổn tôn mang tính cộng đồng vì điều đó trái với luật, chỉ có các vị kim cương thượng sư đủ phẩm tánh mới nên thực hiện. Những bài thiền mình đưa ra sẽ mang tính hỗ trợ và ai là người đủ duyên sẽ tự thấy!

Đây là những trải nghiệm của người tham gia lớp thiền thực thấy được như vậy.

Một trong số những đặc điểm nổi trội của thiền tại đây chính là tốc độ cực nhanh.

Cụ thể chỉ cần trong 30 phút là người tập pháp tu Jambala có thể kiểm nghiệm và thấy được Cảm xúc Jambala.

-Thấy bản thân chính là vị Jambala đang ban phát tiền vàng cho trẻ nhỏ

-Thấy xung quanh toàn là vàng lấp lánh

Pháp tu hoàng thần tài bảo là pháp tu của mật tông tây tạng. Sở dĩ nó có thể thực hiện nhanh chóng như vậy là do:

-Người tập được dẫn thiền để đọc tâm chú trong trạng thái trọn vẹn hoàn mãn như cái nhìn viên mãn của đại viên cảnh trí – một trạng thái Đã xong hoàn mãn

-Người tập được tiếp cận với huấn luyện viên đã có trải qua thực nghiệm

Kèm thêm các phương tiện thiện xảo khác, tuy nhiên cá nhân mình không cổ súy việc giải thích dài dòng, chỉ có ai tin thì tập và tập thì có kết quả.

Kết quả 5/13 người tập thấy được cảm xúc Jambala, và sau đó phần lớn đều hiểu rằng đầu tiên phải cho đi trước khi đòi hỏi hoặc nhận lại điều gì.

Tiếp theo, kết quả khả quan khi có người muốn chứng nghiệm Bát nhã tâm kinh, thì ở 15 phút thiền đã có thể chạm vào sự bình đẳng của vạn pháp.

Cũng chỉ trong 15 phút, 4 người đã có cảm nhận rõ ràng về một tâm thức địa ngục được siêu thoát. Và đều hiểu sẽ thế nào nếu như chúng ta không thực hành một đời sống mạnh mẽ xoay chuyển về pháp, chết trong cảm giác oan khuất không đành lòng.