Saraswati – nữ thần sông suối, trí tuệ và chiến tranh

/ / KInh & sách

PHẦN IV: ĐẠI BIỆN TÀI THIÊN NỮ TRONG KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM

Trong kinh Ánh sáng Hoàng kim, Biện tài thiên nữ là ca ngợi Như lai bằng những ngôn từ tuyệt diệu. Với lời hứa nguyện sẽ giúp cho tất cả những pháp sư thọ trì đọc tụng kinh văn, với việc hướng dẫn người tu tập tắm trong nước thuốc (cũng là tính chất của vị thần sông trong sáng có áo trắng xóa). Người nào đọc tụng sẽ được tránh khỏi các loại tai họa, bệnh tật, lửa nước binh đao, được sung túc,… được mau chóng vượt sinh tử, không thoái chuyển vô thượng bồ đề.

Điều rất ngạc nhiên là phương thuốc tắm có 32 loại dược liệu, thì mình cũng tình cờ làm nước tắm 32 loại dược liệu. Công thức của mình đã có từ cách đây 5,6 năm rồi. Sớm hơn so thời gian mình biết tới Diệu Âm Thiên nữ.

Tadyatha miri cyore avate avajevati hingule mingule pingalevati ankhusa maricye sammati visammati agrati makhye taraci taracivati cirsi ciri sirimiri manandhi damakhe maricye pranaparye lokajyestha loka snesthi lokavirye siddha parate bhimamukhi sucicari apratihate apratihatabuddhi namuci namuci mahadevye prati graha namaskara mama buddhi darsahi buddhi apratihata bhavatu sirahame visuddha cito sastrasloka mantra pitaka kapiyadiso tadyatha mahaprabhava hili mili vicaratu vibuddhi mama buddhi suddhi bhagavatye deveyam Sarasvatim karati keyuramati hiri miri hiri miri abhaya me mahadevi buddha satyena dharma satyena sangha satyena Indra satyena Varuna satyena yelokyesatya satyena tesam satyena satyavacaniya abhaya me mahadevi hili mili hili mili vicaratu mama buddhi no namo bhagavati mahadeve Sarasvatya siddhiyantu mantra pada me svaha).