Nhân quả Nguyên nhân của mọi hiện hữu nhân quả

/ / Thiên cảm

Thế giới vật chất được đặt trên nền tảng nhân quả và không thể nào khác được nền tảng nhân quả.

Nhân quả hiểu nôm na là gieo hạt xoài xuống đất thì bằng mọi giá cái cây mọc lên là cây xoài nó không thể là cây thông được.

Nói cách khác, nếu như chúng ta làm việc tốt thì rồi đến khi quả đó nở chắc chắn chúng ta sẽ được những việc tốt hơn nhiều lần, vì cái cây bao giờ cũng có nhiều quả hơn so với một cái hạt gieo ban đầu.

Chính vì vậy, chúng ta cần gieo các nhân đúng trong hiện tại, vì quá khứ chỉ là cái đã qua, tương lai là giấc mơ chưa tới.

Nhân quả bạn nên làm là những hành động thiện, trong đó có việc ngồi tĩnh tâm hàng ngày, có việc chiêm nghiệm những tư tưởng tốt, việc giúp người khác nhận ra những tư tưởng tốt lành đó, thậm chí làm việc gì đó một cách tập trung, toàn tâm toàn ý cũng là việc thiện.

Đặc biệt, động cơ của việc thiện hay ác quyết định tính thiện ác của hành động. Như vậy, điều bạn cần làm là thay đổi các động cơ bên trong các hành động của bạn. Và như vậy, dần dần cũng thay đổi được dòng nhân quả của bạn.

Mình chỉ là lời khuyên, còn chính bạn sẽ phải tự so sánh để xem xem điều gì là tốt, và nếu nó tốt, hãy thực hiện càng sớm càng tốt một cách chuyên cần.

Không có phép màu nào thay đổi được nhân quả của bạn, sự cúng bái, tôn thờ một linh thánh nào đó cũng không. Nhân quả của bạn chỉ được quyết định bởi chính bạn mà thôi.