Kết quả của phương pháp thiền đúng là phải buông bỏ tham sân si nhờ trí tuệ

/ / Thiên cảm
hangphuong.com

Đây là feedback của một bạn, giảm lòng tham sau 2 lần thiền mỗi lần 20 – 30 phút, bị nói xấu cũng ko cãi lại nữa, cũng con người đấy, sau đúng 3 buổi thì trở thành người muốn cống hiến cho xã hội dù trước đó hơn 20 năm chưa có tâm thế đó.

Nhận ra mình chẳng qua đang liên tục chứng kiến sự sinh diệt vụt đến vụt đi của nền tĩnh lặng niết bàn, thì còn ai giữ tham sân si làm gì nữa.

Chưa có khi nào Phương ngồi thiền quá 20 phút, toàn 15 -20 phút là nghỉ. Có ngồi riêng mới nhâm nhi ngâm nga được, mình rất mong có ngày sẽ được thoải mái 3 năm liên tục cho chính mình.

Qua thiền bạn biết được tâm người khác không? Có, năng lực cảm nhận của bạn được mở rộng. Như mình thì có thể cảm nhận về vùng bệnh hoặc các vấn đề về tâm của người khác, thậm chí can thiệp lại bằng tương tác sóng não.

Qua thiền bạn có thể hỗ trợ người khác không? Có chứ, thậm chí với tốc độ không thể tin được, và nó là sự thực chứng, trực nhận không cần lý do của trí óc.

Thiền thế nào là thiền đúng: Phải có tuệ, có tuệ rồi thì tham cũng bớt, sân cũng bớt, si cũng bớt. Tâm thức siêu việt là HẾT THAM, SÂN, SI.

Để hết tham sân si 100% là bất khả thi ngay lập tức khi người ta có đến mấy chục năm sống trong xã hội đầy tham sân si, nhưng để bớt đi thì làm được. Và phụ thuộc rất nhiều vào người dẫn. Nếu người dẫn tham sân si ích kỷ thì không bao giờ phương pháp luyện tập của họ giúp người khác hết tham sân si ích kỷ tà kiến được. Và càng học những người như thế, dù bạn có cố gắng thì bạn khó thấy được sự thật, trừ phi đời trước bạn đã luyện tập cực nhiều và cực may mắn chứ còn tâm của người dẫn ảnh hưởng trực tiếp tới người tập.

Bản thân mình cũng không bao giờ dám tự gọi là thầy, toàn bảo người khác phải đi quán đỉnh các bậc thượng sư, các đạo sư thành tựu. Những người tập theo nói chuyện với mình thì toàn thấy bằng vai phải lứa chí tớ, còn quay ra bảo chị sai rồi rất vô tư và tự nhiên. Thì đúng mà, mình ok với việc mình sai, đâu có cần phải làm người đúng hay người tốt gì cho mệt não!