hangphuong.com

Nhiều người sẽ thấy phương pháp của Hằng Phương có vẻ như rất hổ lốn. Dường như có nét gì đó của truyện ngôn tình Trung Quốc, thơ của Việt Nam, nhạc Celtics, ... 

Nhiều người sẽ thấy con đường Hằng Phương đi có những ngôn từ và cách thức thực hành của Thiên chúa, Hindu, đạo Hồi, Thiền Tông, Mật tông, Nguyên thủy... 

Trong HỢP NHẤT, Hằng Phương không phân biệt phương pháp hay con người, mà chỉ tìm cách HIỆU QUẢ nhất để làm mọi việc theo cách phù hợp nhất với từng con người.

Đó là âm nhạc, đó là tiềm thức, đó là hội nhóm, đó là các phương pháp đánh thức năng lực của con người...

Mỗi chúng ta đều là một bông hoa đẹp... trong khu vườn sự sống toàn năng.

Bạn thấy không, BẠN VỐN LÀ HOÀN HẢO.

TOP