Ghi nhận ngày 5/7/2018 – Sự cần thiết phải truyền thừa

/ / Thiên cảm

Truyền thừa là từ ngữ trang trọng, nói một cách đơn giản và bình dân, đó chính là CHO ĐI.

Có một bạn nam, mới đến, bạn này vốn là dân kinh tế nhưng kinh doanh trong ngành xây dựng.

Sau khi bàn bạc khá nhiều về các tri thức cơ bản của phật giáo, thì tập thiền. Quá trình thiền diễn ra trong 15 phút thôi. Thì diễn tiến như sau:

Mình sử dụng các ngôn từ quy tắc, cài đặt niệm khởi, thực hiện diệt sinh trên toàn dòng chảy, và điều làm mình thấy khá ngạc nhiên, đó là mình có thể cảm nhận được những người khác cảm thấy gì trước khi điều đó thực sự xảy ra trên cơ thể họ.

Cụ thể, mình thấy toàn bộ vùng bụng thắt lại, và nói với mọi người là, hôm nay, kiểu gì cũng có người sẽ đau bụng. Đó là suy diễn của mình.

Thực tế là tất cả mọi người đều có cảm giác đó, nhưng chậm hơn mình một vài phút. Tức là năng lượng đã đi từ mình, là người đầu tiên, đến với người thứ hai, người thứ ba.

Người duy nhất không có cảm giác đó là bạn nam mới học, và về sau mình nghĩ lại, có thể do mình đã không truyền thừa cho bạn ấy. Vì nếu như không nhận thầy và không nhận quán đỉnh, thì không có sự truyền thừa năng lượng.

Truyền thừa, giống như là việc nhận một đứa con, và cho họ những gì tinh túy nhất của chính mình.

Trong truyền thống phật giáo mật tông thì nếu không được cho phép, nếu như bạn tự tập pháp đó là trộm pháp.

Trong hệ gen, chuỗi ADN chính là nơi lưu giữ thông tin, truyền thừa giống như bạn cho phép người nào đó có password để được khai mở một kho tài nguyên của dòng phái, điều này chỉ có trong loại thiền định sử dụng các năng lực như mật tông.

Đơn giản hơn, truyền thừa chính là công nhận một người nào đó ở trong tổ chức, dù tổ chức thiền, phải nói,chả giống bất cứ tổ chức nào.

Có cái hay là dòng thiền Anwis không yêu cầu bạn phải biết về thiền, có năng lực cao về thiền, mà chỉ đơn giản cần bạn mong muốn và sẵn sàng học. Không vất vả, chỉ cần bạn sống trọn vẹn và tin tưởng chắc chắn mình vốn là một vị phật từ khởi thủy, vậy thôi.

Chính vì truyền thừa là có thật, năng lượng của dòng tâm thức siêu việt là có thật, vì thế, mật tông với các dòng truyền thừa từ các vị phật mới có thể đến được với con người.

Xin tri ân, và cảm tạ, cuộc sống này, tri ân, cảm tạ dòng chảy Như Nguyện.