Cộng nghiệp và những điều người làm tâm linh hay mắc

/ / Huyền cảm

Tâm có một năng lực kinh khủng, cực kỳ kinh khủng là tạo ra thế giới vật chất. Cái gì bạn nghĩ chắc chắn nó sẽ thể hiện ra thế giới vật chất ở dạng này hoặc ở dạng khác, nhưng kiểu gì nó cũng thể hiện ra. Vì vậy chúng ta mới có luật hấp dẫn.

Những người cực kỳ tự tin vào năng lực của mình, họ cực kỳ tin vào một điều gì đó, thì họ cũng biến điều đó trở thành sự thật nhanh hơn. Khi một người khách hàng tới gặp thầy tướng số, phong thủy, hoặc hầu đồng, họ thực hiện nghi lễ thì có sự tham gia tâm thức của : Khách hàng + Vị thầy + Vị hộ pháp hoặc thần hoặc quỷ hỗ trợ người thầy.

Vì vậy, một sự việc cũng được thúc đẩy nhanh hơn, dù nó chỉ được diễn ra bằng tâm.

Tâm có một năng lực siêu kinh khủng là tạo ra thế giới vật chất gồm cả suy nghĩ, trải nghiệm và những gì chúng ta gặp.

Một chuyện xảy ra khi chúng ta có cầu cúng nó là nhân quả của việc chúng ta đủ nhân quả để nhận được kết quả tốt + sự tham gia tâm thức như đã nói ở trên. Vì tất cả mọi thứ tồn tại đều nương tựa lẫn nhau, nên đúng là có khi chỉ cần thiếu một câu A di đà phật, một việc đã không thành, khởi một niệm ác, việc xấu đã trổ quả. Nên mới có chuyện thầy HỢP MỆNH, MÁT TAY…. tất cả là sự trùng hợp của nhân quả khiến cho mỗi người tham gia câu chuyện có được một trải nghiệm tương ứng với nghiệp của họ.

Ví dụ mình có một mong muốn là trải nghiệm cảm giác làm người khác phát bồ đề tâm, thì mình sẽ gặp rất nhiều trường hợp và mình cũng sẽ có cái trải nghiệm đó. Bảo giỏi hay dốt, cao hay thấp, thì thực sự chả có giỏi dốt gì, là trải nghiệm, là trò chơi của tâm và của sinh tử luân hồi. Cùng chơi với mình đương nhiên sẽ có những người mà họ hợp duyên, đã từng gặp mình, hoặc là duyên theo kiểu họ đang đi tìm người giống như mình… như vậy đấy.

Nhưng mình có giúp được ai không? Nếu tất cả là trò chơi của tâm, thì làm gì có ai giúp ai mà tất cả là nhân quả, là trò chơi trong đó có người đóng vai đi giúp và người được giúp cũng là đóng vai nốt.

Và những người làm việc về tâm linh, liên quan tới huyền học, thì hay mắc phải sai lầm nghĩ rằng mình đang làm được cái gì đó cho người khác. Thực ra sự việc đó vốn là đã huyễn, người khác cũng không có, thì vị thầy, cũng chẳng có nữa là.