Chúng ta vốn là một và chưa bao giờ tách rời – Phân tích lý duyên sinh dễ hiểu

/ / Thiên cảm

Hãy nhìn vào bất kì điều gì tồn tại xung quanh bạn, ví dụ chiếc điện thoại bạn đang dùng, để có chiếc điện thoại bạn sử dụng được thì phải được hình thành từ một tổ hợp chuỗi các nhân tố như: người khởi tạo ý tưởng về nó, vật chất nguyên liệu tạo ra nó, các đài phát sóng, người gọi, người nghe…

Hoặc một việc được coi là tốt hay xấu cũng đều phụ thuộc vào chuỗi các sự kiện tổ hợp. Tuy đơn giản vậy nhưng bạn có thể quan sát, chính bản thân chúng ta vào các điều kiện thích hợp như không gian, thời gian, con người tương tác, có những lúc chúng ta trở nên rất tự tin về mình, nhưng cũng cùng con người chúng ta, vào những không gian, hoàn cảnh, con người khác thì chúng ta lại dường như rất hoang mang về chính mình.

Bất cứ sự việc nào đã xuất hiện trong nhận thức của bạn thì nó luôn đi kèm với chuỗi ít nhất là 2 nhân tố. Một người biết cao hay đẹp thì phải có một giá trị khác như thấp hay xấu để phân định, do vậy luật hình thành chuỗi tổ hợp này nói lên một điều: Mọi thứ đều không có bản chất cố định! Bạn không có bản chất là tốt hay xấu, giỏi hay dở cố định vĩnh viễn mà tùy thuộc vào các yếu tố khác như không gian, thời gian, hoàn cảnh, con người v.v… Và không một vật thể nào có thể định hình, tồn tại và được nhận biết nếu chỉ có một mình!

Việc này giúp bạn hiểu và dần gỡ đi những niềm tin, mặc định về bản thân. Ví dụ, con người ta thường có xu hướng khi thành công thì nghĩ là do mình giỏi, khi mình thất bại thì thường có xu hướng đổ lỗi cho người khác và trách móc bản thân. Điều này dẫn đến các cực như là hoặc kiêu căng, ích kỉ, ngạo mạn hoặc đổ lỗi, thiếu trách nhiệm và tự ti! Cả 2 cực này đều khiến tâm dao động, mất đi trạng thái tĩnh lặng của tâm tự nhiên và quan trọng là nó cũng là những Maya – các ảo giác về việc tôi giỏi hay tôi dở. Quan sát nhiều bạn sẽ thấy, bản thân mình với các tính chất không hề cố định! Điều này dẫn chúng ta trở lại luật A Chu kỳ: Mọi thứ đều luôn thay đổi, biến động!

Luật này hướng tầm nhìn, sự quan sát của chúng ta sang hướng phải mở rộng bản thân mình.

Vì mọi thứ đều được hình thành bởi một chuỗi tổ hợp các nhân tố nên theo luật nhân quả, cái tôi của bạn sẽ tốt lên khi bạn làm cho các nhân tố trong cuộc cũng tốt lên, và ngược lại!

Chính vì vậy, việc làm ích lợi cho người khác thực chất cũng là cho bản thân mình nên làm việc tốt mà không mong báo đáp, không trông đợi vào hành động tốt là vì thế!