Cắt tiền duyên lại gặp xui xẻo

/ / Huyền cảm
hangphuong.com

ỎI: Tại sao em đi cắt tiền duyên lại gặp xui xẻo.
Trước kia em từng có giấc mơ liên quan tới một người nam giới và họ ngăn cản các mối quan hệ tình cảm của em.

ĐÁP: Đây là một câu chuyện có thực của một bạn nữ tìm đến với mình. Sau khi cắt tiền duyên vì có người cùng cơ quan giới thiệu, bạn ấy liên tục gặp xui xẻo. Và cả những người đi cắt tiền duyên cùng cũng gặp xui xẻo bất ngờ, hết tai nạn, rồi đến công việc. Không thể nào trở tay kịp.

Đây là một góc nhìn của mình, có thể không phải là cách nhìn và cách lý giải của các bên khác. Mình không có ý định tranh luận với bất kỳ ai về vấn đề tâm linh các bạn nhé! Ai muốn tin gì hãy để cho họ tin điều đó.

Thứ nhất, theo như kiểm tra của mình, em vẫn còn có người ở cõi thấp đi theo. Có thể đây chính là tiền duyên kia. Khi em muốn cắt tiền duyên, không khác nào muốn đuổi họ đi, và họ giận dữ là điều dễ hiểu.
Tiền duyên, được coi là em và một thực thể tâm linh nào đó có mối liên hệ nhân quả khăng khít với nhau, khi em đã chuyển sang sống một cuộc đời mới, họ vì nhân quả của bản thân khác với nhân quả của em, không thể cùng em sinh ra trong cõi người. Và họ bám theo em gây khó khăn. Các giấc mơ chỉ là một trong số các biểu hiện em có tiền duyên hay không.

Thứ hai, việc cắt tiền duyên nếu không làm tốt, người kia sẽ bực bội và giận dữ với em, gây ra các việc xấu.

Thứ ba, nhiều khi không phải vì tiền duyên, mà vì người thầy em nhờ cắt tiền duyên có sử dụng một số vong với tà tâm ý xấu để cho người đến xem bị phụ thuộc.

Bây giờ, em có thể xử lý như sau:
Thanh lọc lại trường năng lượng của mình bằng cách vật lý (Xông hơi, đốt ngải…)
Thiền định và sau đó trực tiếp nói chuyện với tiền duyên của mình, giải thích và chia sẻ với tiền duyên, cũng như đọc kinh, thực hiện các biện pháp tâm linh để tiền duyên của em tự rời bỏ trong hòa bình
Làm các việc phúc đức và hồi hướng cho người đó

Chính em sẽ là người cảm nhận được em có còn tiền duyên hay không.