Các phân thân – Xá lợi

/ / Thiên cảm
hangphuong.com

Hôm qua ngồi trà dư tửu hậu với một người bạn, có nói về viên đá có năng lượng mạnh nhất – xá lợi.

Mình mở ngoặc thêm là xá lợi hoặc bất cứ một vật thể được trì chú nào của một vị đắc đạo cũng là phân thân của chính vị đó. Vì trong thiền định thì mọi khoảng không, mọi phân tử đều giao thoa cùng lúc và tại mọi thời gian không gian, vị đó trụ vào đâu và khởi tác ý đây chính là một bản ngã (hoặc đây chính là ta, đây chính là một bản thể khác của ta…) thì vật thể đó sẽ có bản ngã và năng lượng mạnh mẽ như chính người đó. Đương nhiên lúc đó nếu vị đó quán tưởng mình là vị phật nào và thể nhập thời không ở ý niệm đó thì viên đá đó sẽ có năng lượng quy tắc như thế.

Với xá lợi thì vì nó sinh ra trên chính cơ thể của người đó nên năng lượng sẽ là mạnh mẽ nhất.

Trước có một tháp xá lợi của thầy người Myanmar, đã đắc a la hán. Cúi lạy tháp xá lợi này cũng đem lại quả vị la hán trong tương lai vì lạy tháp không khác lạy người.

Tối qua mình cũng cặm cụi nghĩ là mình cũng phải cố gắng đời này đạt được quả vị đó cho bõ công bố mẹ đẻ ra, bõ công cuộc đời nhào nặn. Là la hán phải vào được bét nhất tứ thiền rồi đi vào diệt thọ tưởng định (vô niệm thì rất là bình thường các cụ ạ, vì vô niệm mới trên tầng ý thức thoai). Chắc phải tịnh thất 3 năm mới đủ mức định sâu thế.

Giờ phải cày cuốc cho 3 năm nhập thất thoai.

Đối với nhiều thánh tăng người ta có thể có xá lợi từ khi còn sống tức là tóc được cắt ra khỏi cơ thể người nó tự mọc dài, tự kết xá lợi. Xá lợi đó tự sinh sôi – như cơ thể sống.

Vì thế, chúng ta ko thể coi xá lợi là vật thể chết, nó chính là vật thể sống. Còn bạn có chắc được trong xá lợi có linh hồn hay không? Đến trong không khí còn có linh thức nữa là một bộ phận cơ thể của người giác ngộ.