Bản ngã vi tế

/ / Thiên cảm
hangphuong.com

Mình thấy giới huyền học có một vấn đề rất to là bản ngã to.

Bất cứ một cái gì động tới pháp tu, hoặc là cái họ cho là đúng họ phải cãi cho bằng được, không thèm tư duy xem nó là đúng hay sai, thậm chí phải DÙNG CHỮ IN HOA để tranh luận.

Mình vừa bị hai bạn block hoặc gần như thế.

Bạn thứ nhất thì ok vì bạn ý có một góc tiếp cận dạng new age. Và mình nhấn mạnh là trong cái tuyệt đối đúng chúng ta là phật rồi, nhưng trong cái tương đối thì vẫn phải phân đẳng cấp thứ bậc.

Bạn thứ hai là một chuyên gia huyền học đẳng cấp về gieo quẻ các kiểu thể loại, tử vi tiên học vân vân mây mây… mình nói rằng học cái gì cũng phải bắt đầu từ nguyên thủy thừa và phải xử lý được cái khổ bên trong chính mình đã, còn bàn chuyện trên giời dưới bể bồ tát cũng thành bồ teo thôi.

Và mình cũng ko phải các bạn ấy để biết cảm xúc các bạn ấy khi nói chuyện thì thế nào, nhưng tốc độ và cách đề cập vấn đề thì có thể nói thế này, mình chỉ dùng những ngôn từ và cách thức tiếp cận đó khi mình có ý định công kích hoặc phản vệ. Chứ bình thường mình đưa ra ý kiến với, kể cả những ý kiến sai, vẫn ít khi nói người khác sai một cách trực diện.

Và mình không bao giờ dùng những mẫu câu kiểu : Không biết thì đừng có nói… với người khác, vì chẳng bao giờ có ai có thể biết được gì.

Người theo tâm linh hoặc huyền học nào đó, bản ngã của họ, ngoài cái bản ngã thông thường của một người, họ có thêm bản ngã : CÁI TÔI TÂM LINH.
Thích được khen ngợi, thích được là người đúng…

Với tâm linh, đây là một cái bẫy đáng sợ.
Nên hãy cúi mình và nghe thử xem người ta đúng ở điểm nào, có cái gì cần học không.

Sợ nhất là anh kia lấy ra một cái capture trong đó một bạn gái, mà như anh ấy giới thiệu biết nhiều ấn chú các kiểu… bạn ấy hối hận vì việc hồi hướng khắp pháp giới mọi công đức, và bạn gái ấy hối hận.

Việc hồi hướng khắp pháp giới này ai cũng làm được, và càng làm nhiều công đức càng tăng trưởng, lòng vị tha càng rộng hơn. Thậm chí công đức trong việc làm bình thường chỉ trổ quả một lần, còn hồi hướng tới quả vô thượng bồ đề cho mọi chúng hữu tình thì trổ quả nhiều lần thậm chí trổ quả cho tới khi người đó thành tựu phật quả.

Việc bạn gái ấy có một số trục trặc thậm chí mất năng lực, là việc rất bình thường, người ta ko mất năng lực người ta ko thể có năng lực mạnh hơn.

Giống như ko bỏ được người yêu cũ thì ko có được người yêu mới.

Tiếc cho bạn ấy là ko có người làm bạn ấy vững tâm theo đường chánh, mà gặp phải người giỏi lý thuyết nhưng lại ko có từ bi và góc nhìn chưa trọn.

Đường tu cơ bản chưa xong đã bàn tới việc bồ tát cao cấp. Cái khổ bên trong chưa xử lý được, đã mống vời đến những cái xa xôi. Nói vài câu là sân hận đầy người rồi bàn việc cứu thế an dân.

Làm cái gì, hãy làm từ cơ bản !

Mình biết quá nhiều người biết nhiều sách nhưng ko có thực hành hoặc thực hành sai đường, sân hận đầy mình, tham sân si ko cái nào ko có rồi.